Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 01.06.2020 15:41:02 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Aktuální ohlášky
slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO „A“                      31. května 2020
 
 
Bratři, je Hod Boží svatodušní, dobrý důvod k radosti a veselí. Vždyť dnes je svátek Boha
– ne na výsostech, ale Boha s námi. Dnes je svátek Ducha, který z Otce i Syna vychází
– stále, denně, k nám, jako dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bohabojnosti.
Proto se odřekněme všech hříchů a volejme pokorně k Pánu:
Nabízíš nám dar svého Ducha radosti, ale my býváme zasmušilí, Pane, smiluj se nad námi.
Dáváš nám svého Ducha pokojné síly, ale my býváme bázliví, Kriste, smiluj se nad námi.
Litujeme všeho, čím jsme se tvému Duchu protivili, Pane. Smiluj se nad námi.
 
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Václava – Praha 4 - Nusle
Pondělí
18.00 hod.
Úterý
18.00 hod.
Čtvrtek
18.00 hod. po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace
Pátek
18.00 hod.  
Sobota
18.00 hod. mše svatá s nedělní platností
Neděle
11.00 hod.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Pankráce – Praha 4 - Pankrác
Středa
18.00 hod. mše svatá
Neděle
  9.00 hod. mše svatá
 
Slavnosti, svátky a památky
V   pondělí
01.06.
je památka Panny Marie, matky církve.
V   úterý
02.06.
je památka sv. Marcelia a Petra, mučedníků. 
Ve středu
03.06.
je památka sv. Karla Lwanga a druhů.
Ve čtvrtek
04.06.
je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
V   pátek
05.06.
je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
V   sobotu
06.06.
je památka sv. Norberta, biskupa.
V   neděli
07.06.
je slavnost Nejsvětější Trojice.
 
Doba mezidobí
Po slavnosti Seslání Ducha Svatého začíná liturgické mezidobí 9. týdnem.
 
 
Přejeme Vám požehnaný týden.
TOPlist