Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 20.05.2019 15:30:51 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Aktuální ohlášky
5. neděle velikonoční „C“                                       19. května 2019
 
Křesťanství není jen teoretické filozofování, není to nějaký světový názor.
Křesťanství je velice konkrétní a praktické: je to návod, jak hezky prožít svůj život,
je to životní styl člověka pokřtěného.
Uvažme nejprve každý v duchu: Jak já vlastně žiji? Jaký je můj životní styl?
Co je vůdčím principem mého života?
Prosme za odpuštění a o světlo k sebepoznání a k sebenapravení.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Václava – Praha 4 - Nusle
Pondělí
18.00 hod.
Úterý
18.00 hod. 
Čtvrtek
18.00 hod. po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace
Pátek
18.00 hod.
Sobota
18.00 hod. mše svatá s nedělní platností
Neděle
11.00 hod.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Pankráce – Praha 4 - Pankrác
Středa
18.00 hod.
Pátek 21.00 hod.
Neděle
  9.00 hod. mše svatá
 
Slavnosti, svátky a památky
V   pondělí
20.05.
je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
V   úterý
21.05.
je památka sv.Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků
Ve středu
22.05.
je památka sv. Rity z Cascie, řeholnice.
Ve čtvrtek
23.05. 
je památka sv. Jana Křtitele de Rossi.
V   pátek
24.05.
je památka sv. Vincence Lerinského.
V   sobotu
25.05.
je památka sv. Řehoře VII., papeže.
 
Svatojanská sbírka na arcidiecézi
Dnešní Svatojánská sbírka je určena na arcidiecézi.
 
Májová pobožnost v kostele sv. Václava
Májová pobožnost je v kostele sv. Václava každý den (kromě středy) v 17.30 hod..
 
Noc kostelů 24.05.2019
Kostel sv. Václava bude otevřen od 17.00 do 22.45 hodiny.
Kostel sv. Pankráce bude otevřen od 17.00 do 23.00 hodiny.
Program najdete v brožurce „Noc kostelů“ a v informačních vývěskách u kostelů.
 
 
Přejeme Vám požehnaný velikonoční týden.
 
 

Farní knihovna

je k dispozici ve farní klubovně u kostela sv. Václava, neváhejte využít zapůjčení knih.

TOPlist