Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.01.2020 13:09:12 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Aktuální ohlášky
3. neděle v mezidobí „A“                         26. ledna 2020
 
„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?“
Volá žalmista Páně do dnešní neděle. Víra v Boha je pro nás
tou nejpevnější oporou.
Proto litujme, že jsme se pod nátlakem nepříznivých okolností báli,
a prosme Pána, aby nám dal odvahu.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Václava – Praha 4 - Nusle
Pondělí
18.00 hod.
Úterý
18.00 hod.  
Čtvrtek
18.00 hod. po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace
Pátek
18.00 hod.  
Sobota
18.00 hod. mše svatá s nedělní platností
Neděle
11.00 hod.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Pankráce – Praha 4 - Pankrác
Středa
18.00 hod. mše svatá
Neděle
  9.00 hod. mše svatá
 
Modlitba růžence v kostele sv. Václava
Modlitba růžence je v kostele sv. Václava vždy půl hodiny před mší svatou.
 
Slavnosti, svátky a památky
V úterý
28.01.
je památka sv. Františka Akvinského, kněze a učitele církve.
V pátek 31.01. je památka sv. Jana Boska, kněze.
V neděli 02.02. je svátek Uvedení Páně do chrámu.
 
Svátek Uvedení Páně do chrámu
V neděli 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu.
Při mši svaté budeme světit svíce "hromničky". Prosím, nezapomeňte si je přinést!
 
Přejeme Vám požehnaný týden.
 

Farní knihovna

je k dispozici ve farní klubovně u kostela sv. Václava, neváhejte využít zapůjčení knih.

TOPlist