Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 27.06.2020 16:58:52 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Aktuální ohlášky
13. neděle v mezidobí „A“                                                   28. června 2020
 
Přijmout do domu někoho cizího – hosta, sdílet s ním u stolu, co máme,
hovořit s ním, tahle ctnost pohostinnosti se cenila už ve Starém zákoně.
My jsme tu také hosty – jsme hosty v domě Božím a Hostitel s námi chce mluvit,
chce s námi jíst. Otevřeme svou pozornost s úctou a pokorou.
 
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Václava – Praha 4 - Nusle
Pondělí
18.00 hod.
Úterý
18.00 hod.
Čtvrtek
18.00 hod. po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace
Pátek
18.00 hod.  
Sobota
18.00 hod. mše svatá s nedělní platností
Neděle
11.00 hod. po mši svaté průvod
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Pankráce – Praha 4 - Pankrác
Středa
18.00 hod. mše svatá
Neděle
  9.00 hod. mše svatá
 
Slavnosti, svátky a památky
V   pondělí
29.06.
je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
V   pátek
03.07.
je památka sv. Tomáše, apoštola. 
V   sobotu
04.07.
je památka sv. Prokopa, opata.
V   neděli
 
05.07.
 
je slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy.
 
 
Svatopetrská sbírka na bohoslovce
Dnešní Svatopetrská sbírka je určená na bohoslovce.
 
Poděkování rodičům
Všem rodičům, kteří svěřili své děti v tomto katechetickém roce do vyučování náboženství,
děkujeme za důvěru, podporu a spolupráci.
Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se na viděnou v novém školním roce.
 
Bohoslužby během prázdnin
Bohoslužby během prázdnin jsou podle běžného pořádku.
Případné změny budou oznámeny ve vývěsce a na www.farnostnusle.websnadno.cz/
 
Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě setkání s otcem biskupem Václavem Malým.
Ať Vám dobrý Pán Bůh dá odměnu za tuto práci v tomto a věčném životě.
 
 
Přejeme Vám požehnané a slunečné prázdniny a klidnou dovolenou.
 

 

TOPlist