Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.11.2019 15:50:10 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Aktuální ohlášky
33. neděle v mezidobí „C“                        17. listopadu 2019
DEN BIBLE
 
Přišli jsme sem, do domu Božího, abychom se tu setkali s Kristem.
Bude k nám mluvit. Přijde mezi nás. Proto se nejprve utišme a upokojme,
abychom jeho hlas nejen zaslechli, ale i pochopili. Volejme k němu o pomoc.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Václava – Praha 4 - Nusle
Pondělí
18.00 hod.
Úterý
18.00 hod.  
Čtvrtek
18.00 hod. po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace
Pátek
18.00 hod.
Sobota
18.00 hod. mše svatá s nedělní platností
Neděle
11.00 hod.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Pankráce – Praha 4 - Pankrác
Středa
18.00 hod.
Neděle
  9.00 hod. mše svatá
 
Slavnosti, svátky a památky
Ve čtvrtek
21.11.
je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
V   pátek
22.11.
je památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
V   sobotu
23.11.
je památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka.
 
Modlitba růžence je v kostele sv. Václava vždy půl hodiny před mší svatou.
 
Přednáška O byzantské liturgii a jejích zajímavostech
Přednáška otce Tomáše Mrňávka s názvem: "O byzantské liturgii a jejích zajímavostech"
se uskuteční v úterý 26. listopadu od 19.00 hodin ve farní klubovně.
 
Slavnostní byzantsko - slovanská liturgie
Ve čtvrtek 21. listopadu na svátek Uvedení Bohorodičky do chrámu, se v kostele
sv. Kosmy a Damiána v Emauzích uskuteční od 17.00 hodin slavnostní
byzantsko-slovanská liturgie s doprovodem sboru.
Všichni jsme srdečně zváni.
 
Závěr církevního roku
Příští neděli je již slavnost Ježíše Krista Krále, je to poslední neděle církevního roku.
 
Zkouška rorátních zpěvů
V posledním týdnu před začátkem adventu je možné se připojit ke zkoušce Rorátů 
a oprášit si tyto krásné zpěvy. 
Zkouška pro všechny, kdo budou mít zájem, bude v úterý 26.11. od 14.15 do 15.15 hod.
a v neděli 1.12. (1. adventní) před mší svatou od 9.30 hodin.
Srdečně zveme všechny, aby se připojili. Případné dotazy u Kateřiny.
 
Mikulášská besídka
Mikulášská besídka pro děti se bude konat v neděli 8. prosince po mši svaté. 
Abychom mohli připravit dostatečný počet balíčků, je nutné se přihlásit
- zapsat na papír v sakristii - nejpozději do 1.12. (do 1. neděle adventní). 
Balíčky připravíme. Budeme rádi, když na besídku přinesete něco malého k občerstvení. 
Případné dotazy u Evy a Jiřiny. 
 
Přejeme Vám požehnaný týden.
 
 

Farní knihovna

je k dispozici ve farní klubovně u kostela sv. Václava, neváhejte využít zapůjčení knih.

TOPlist