Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 17.08.2019 21:15:24 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Pravidelný program

Farní klub – vstup vedle hlavního vchodu do kostela sv. Václava, zvoňte

Dětský katedrální sbor (malé děti - do 6-7 let)    každé pondělí 16.00 - 16:45 hod  
Katecheze dobrého pastýře(děti 3-6 let)  každé úterý mezi 15:00-16:00  
Příprava ke svátostem každé úterý v 19.00 hod  
Biblická hodina (čtení z Bible, otevřené společenství)  každé úterý od 20.00 hod  
Společenství chval (chvalozpěvy, chvály, nedělní čtení)
otevřené společenství - (zvonek u garáže / tel 777307274)
každá středa od 19:30    (cca hodina a půl)
Příprava ke svátostem
(probíhá na faře - Svatoslavova 7)
každá středa v 19.00 hod  
Náboženství (předškoláci / 1-3 třída / starší)  každý čtvrtek od 15:30  
 
Modlitba růžence   vždy půl hodiny před mší svatou
Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou
Farní kafé volná diskuze farníků, půjčování knih, kafe, čaj v neděli po mši svaté (12:00)


Farní Schola
Rádi bychom rozšířili řady zpěváků, kteří (třeba i příležitostně) pomáhají se zajištěním zpěvů při bohoslužbách. Prosíme, pokud umíte zpívat a máte chuť se zapojit, nestyďte se. Přihlásit se můžete u paní Kateřiny Pulkrábkové kdykoliv po mši svaté nebo napište na kacapulk@gmail.com.
Předem děkujeme! Čím víc nás bude, tím lépe se nám bude zpívat. 

TOPlist