Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 20.09.2020 09:12:59 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Pravidelný program

Farní klub – vstup vedle hlavního vchodu do kostela sv. Václava, zvoňte

Dětský katedrální sbor (malé děti - do 6-7 let)    každé pondělí 16.00 - 16:45 hod  
Náboženství (předškoláci / starší)  každé úterý od 15:30 (od 1. října 2019)
Příprava ke svátostem každé úterý v 19.00 hod  
Biblická hodina (čtení z Bible, otevřené společenství)  každé úterý od 20.00 hod  
Společenství chval (chvalozpěvy, chvály, nedělní čtení)
otevřené společenství - (zvonek u garáže / tel. 721731753)
každá středa 19:45 - 21:00 hod (od 3. září 2019)
Příprava ke svátostem
(probíhá na faře - Svatoslavova 7)
každá středa v 19.00 hod  
Náboženství (1-3 třída)  každý čtvrtek od 15:30 (od 3. října 2019)
 
Modlitba růžence   vždy půl hodiny před mší svatou
Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou
Farní kafé volná diskuze farníků, půjčování knih, kafe, čaj v neděli po mši svaté (12:00)


Farní Schola
Rádi bychom rozšířili řady zpěváků, kteří (třeba i příležitostně) pomáhají se zajištěním zpěvů při bohoslužbách. Prosíme, pokud umíte zpívat a máte chuť se zapojit, nestyďte se. Přihlásit se můžete u paní Kateřiny Pulkrábkové kdykoliv po mši svaté nebo napište na kacapulk@gmail.com.
Předem děkujeme! Čím víc nás bude, tím lépe se nám bude zpívat. 

TOPlist