DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 25.01.2021 22:26:41 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Aktuální ohlášky

3. neděle v mezidobí „B“                                         24. ledna 2021

Boží království není žádný politický systém. Je to označení všeho, kde vládne Bůh – času, prostoru, událostí a především lidských srdcí. Blízkost jeho království platí stále. Stačí se jen obrátit za ním. I dnes říká Pán: „Pojď za mnou!“ To není jen pokyn mladým, kteří hledají, co se životem. To je výzva každému člověku, tedy dnes i nám.

Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Václava – Praha 4 – Nusle

Úterý

18.00 hod. mše svatá

Čtvrtek

18:00 hod. mše svatá

Pátek

18.00 hod.   mše svatá

Sobota

18.00 hod. mše svatá

Neděle

11.00 hod. mše svatá
18:00 hod. mše svatá

 

Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Pankráce – Praha 4 – Pankrác

Středa

18.00 hod. mše svatá

Neděle

9.00 hod. mše svatá

Po každé mši svaté v obou kostelích je výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba a tichá adorace.

 

Každou neděli v klubovně u kostela sv. Václava bude od 16:30 příprava na biřmování. Máte-li ještě někdo zájem, přihlašte se v sakristii.

 

Slavnosti, svátky a památky:

V neděli

24.01.

je 3. neděle v mezidobí

V pondělí

25.01.

je Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

V úterý

26.01.

je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Ve středu

27.01.

je nezávazná památka sv. Anděly Mericiové

Ve čtvrtek

28.01.

je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

V pátek

29.01.

je pátek 3. týdne v mezidobí

V sobotu

V neděli

30.01.

31.01.

je sobotní památka Panny Marie

je 4. neděle v mezidobí

 

Připomínáme, že podle současného nařízení vlády v každém prostoru může být na bohoslužbě maximálně tolik lidí, kolik je 10% z míst k sezení

a je nezbytné mít zakryté dýchací cesty rouškou a při příchodu si dezinfikovat ruce

 

Případné změny a doplnění najdete na našich webových stránkách www.farnostnusle.websnadno.cz/ a na vývěskách