DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.09.2021 12:52:13 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Aktuální ohlášky

24. neděle v mezidobí                                     12. září 2021

Petrovo nadšení z Ježíšových zázraků je celkem pochopitelné, ale Pán nasměrovává pozornost apoštolů jinam. Aby poznali nejen, co je skutečná Boží moc, ale především aby poznali vztah s Bohem, musí pro Boha „ztratit hlavu“. „Kdo svůj život ztratí pro mne…“ Dát pro Ježíše vlastní život? Není to přehnaný požadavek? Když lidé vstupují do manželství, berou se z lásky. Těší se na hezké chvíle společného života. Ale manželství je také „vydání“ sebe sama milovanému člověku, tedy „ztracení sebe pro něj“. A vůči Bohu to není jiné!

Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Václava – Praha 4 – Nusle

Pondělí

18:00 hod mše svatá

Čtvrtek

18:00 hod mše svatá

Pátek

18:00 hod mše svatá

Sobota

18:00 hod mše svatá

Neděle

11:00 hod mše svatá

 

Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Pankráce – Praha 4 – Pankrác

Neděle

09:00 hod mše svatá

Středa

18:00 hod mše svatá

 

Slavnosti, svátky a památky:

V pondělí

13.09.

je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

V úterý

14.09.

je svátek Povýšení svatého kříže

Ve středu

15.09.

je památka Panny Marie Bolestné

Ve čtvrtek

16.09.

je památka sv. Ludmily, mučednice

V pátek

17.09.

je nezávazná památka sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků

V sobotu

V neděli

18.09.

19.09.

je sobotní památka Panny Marie

je 25 . neděle v mezidobí

 

Sobota 18.9.:

  • od 9:00 proběhne úklid kostela sv. Václava - jsou vítáni i muži

  • od 14:30 bude v klubovně kostela sv. Václava ministrantské setkání

  • od 19:00 (po mši svaté) bude v klubovně kostela sv. Václava setkání biřmovanců

 

Neděle 26.9.:

  • od 11:00 v kostele sv. Václava mše svatá, kterou bude celebrovat apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo. Po mši sv. proběhne společné setkání v klubovně, jakékoliv občerstvení na společný stůl je vítáno

Od konce září začne opět v naší farnosti v kostele sv. Václava výuka náboženství pro děti. (Podle zájmu plánujeme tři až čtyři skupiny: děti od od 3 do 6 let, děti od 6 do 9 let, starší děti od 9let a ministranti). Výuka bude probíhat pravděpodobně v úterý a ve čtvrtek od 16:00 hodin. Prosíme zájemce, aby se přihlásili v sakristii.

 

Připomínáme, že podle současného nařízení vlády je třeba v kostele mít zakryté dýchací cesty respirátorem a při příchodu si dezinfikovat ruce.

 

Případné změny a doplnění najdete na našich webových stránkách www.farnostnusle.websnadno.cz/ a na vývěskách.