DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 27.11.2021 22:38:21 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Aktuální ohlášky

1. neděle adventní „C                                         28. listopadu 2021

Před dvěma týdny jsme četli velmi podobný text jen z Markova evangelia. Ježíš přichází mezi mnoha úkazy na konci věků již nikoli jako obyčejný člověk, ale jako Pán a Král nade vším stvořením. Nejde jen o sen neúspěšných apoštolů, pronásledovaných křesťanů, atd.? Ježíš nevypráví tyto scény jako triumfalismus, ale jako povzbuzení pro ty, kteří zažijí nejrůznější hrůzy dějin. Apoštolové zažili pronásledování a někteří asi i zničení Jeruzaléma Římany. Mnozí křesťané byli krutě mučeni a dějinami se táhne červená nit hrůz, které na lidi víry dopadají. Kristus nás vede k naději: „Vzpřimte se, blíží se vaše vykoupení. Ať vaše srdce nejsou zatížena nestřídmostí a starostmi… modlete se.“ Tato slova jsou programem adventu.

Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Václava – Praha 4 – Nusle

Pondělí

06:30 hod mše svatá - roráty

Úterý

18:00 hod mše svatá

Čtvrtek

18:00 hod mše svatá

Pátek

18:00 hod mše svatá

Sobota

18:00 hod mše svatá

Neděle

11:00 hod mše svatá

 

Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Pankráce – Praha 4 – Pankrác,

Středa

18:00 hod mše svatá

Pátek

15:30 hod mše svatá

Neděle

9:00 hod mše svatá

 

Slavnosti, svátky a památky:

V pondělí

29.11.

je pondělí po 1. neděli advetní

V úterý

30.11.

je svátek sv. Ondřeje, apoštola

Ve středu

01.11.

je nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána a Roberta Southwella

 

 

kněží a druhů, mučedníků

Ve čtvrtek

02.11.

je čtvrtek po 1. neděli adventní

V pátek

03.11.

je památka sv. Františka Xaverského, kněze

V sobotu

V neděli

04.11.

05.11.

je nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

je 2. neděle adventní

 

Výuka náboženství (kostel sv. Václava):

- úterý od 16:00 do 17:00 hod. děti od 3 do 6 let (klubovna)

- úterý od 16:00 do 17:00 hod. děti od 9 let (sakristie)

- čtvrtek od 16:15 do 17:15 hod. děti od 6 do 9 let (klubovna)

Pravidelný program v kubovně:

  • úterý 19:00 – 21:00 čtení Bible, modlitba breviáře

  • pátek 19:00 – 20:00 (1. a 3. týden v měsíci) setkávání biřmovanců a mládeže – ( 3.12. a 17.12.)

  • pátek 19:00 – 20:00 (2. a 4. týden v měsíci) vzdělávání o víře - (10.12.)

Úklid v kostele sv. Pankráce: sobota 4.12. 2021 od 9:30hod. předvánoční úklid kostela

sobota 18.12.2021 od 9:30 stavění Betláma a zdobení stromečků

Roráty v době adventní:

  • pondělí 29.11., 6.12.,13.12. a 20.12. kostel sv. Václava ráno v 6:30 hod.

Adventní duchovní obnova ve farnosti:

- pátek až neděle 10. – 12.12. - program bude upřesněn

Světci latinské Ameriky – přednáška Ing. Jiřina Kopecká:

  • neděle 9.ledna 2022 po mši sv. přibližně od 12:15 hodin v klubovně s promítáním

Připomínáme, že podle současného nařízení vlády je třeba v kostele mít zakryté dýchací cesty respirátorem a při příchodu si dezinfikovat ruce.Případné změny a doplnění najdete na našich webových stránkách www.farnostnusle.websnadno.cz