DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 30.04.2024 10:57:04 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Pravidelný program

Pravidelný program v klubovně kostela sv. Václava:

 • Úterý
  • 15:00 – 16:00 Náboženství pro malé děti do 6let
  • 19:00 – 20:00 Biblická hodina: čtení Bible, modlitba breviáře
   (pro každého - možno přijít na kterékoliv setkání)
 • Čtvrtek
  • ​10:00 – 11:00 Setkávání maminek (s malými dětmi - foto)
   (adorace, modlitba, sdílení) otevřené společenství
   první setkání v letošnímm roce bude 14.9.
  • 16:15 – 17:15 Náboženství pro starší děti - přibližně od 6let
 • Pátek
  • 19:00 – 20:00 (1. a 3. pátek v měsíci) Setkávání mládeže
   (pro každého - možno přijít na kterékoliv setkání)
  • 19:00 – 20:00 (2. a 4. pátek v měsíci) Vzdělávání o víře
   (pro každého - možno přijít na kterékoliv setkání)
 • Sobota
  • 14:30 - cca 17:00 Setkávání ministrantů
   nácvik mše, příprava na slavnosti cca 17:00 cca 1x měsíčně
 • Neděle
  • ​po mši svaté - farní káva, společné rozhovory - všichni jsou zváni
  • po mši svaté (v sakristii) - příprava na biřmování – informace u P. Piotra Adamczyka
    
Modlitba růžence   v kostel vždy půl hodiny před mší svatou
Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou
(nebo po dohodě kdykoliv)
Potřebujete mluvit s knězem přijďte do sakristie po kterékoliv mši svaté
(raději ve všední den – je méně lidí)


Farní Schola
Rádi bychom rozšířili řady zpěváků, kteří (třeba i příležitostně) pomáhají se zajištěním zpěvů při bohoslužbách. Prosíme , pokud umíte zpívat a máte chuť se zapojit, nestyďte se. Přihlásit se můžete u paní Kateřiny Pulkrábkové kdykoliv po mši svaté, nebo napište na kacapulk@gmail.com
Předem děkujeme! Čím víc nás bude, tím lépe se nám bude zpívat.