DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 27.11.2021 22:38:21 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Pravidelný program

Farní klub – vstup vedle hlavního vchodu do kostela sv. Václava, zvoňte

Náboženství (předškoláci, děti 3 do 6 let)
(bude probíhat v klubovně = farní mistnost)
začínáme     21.9.2021
každé úterý od 16:00 do 17:00
 
Náboženství (starší děti cca od 9 let) 
(bude probíhat v sakristii)
začínáme     21.9.2021
každé úterý od 16:00 do 17:00
 
Náboženství (děti od 6 do 9 let) 
(bude probíhat v klubovně = farní mistnost)
začínáme     23.9.2021
každé úterý od 16:15 do 17:15
 
Biblická hodina
(čtení z Bible, otevřené společenství) 
každé úterý 
od 19.00-20:00 diskuze
do 21:30 čtení Bible, modlitba breviáře
 
Setkávání  biřmovanců
(bude probíhat v klubovně = farní mistnost)
každý pátek (lichý týden)
od 19.00-20:00
 
Vzdělávání o víře (otec Pavel)
(bude probíhat v klubovně = farní mistnost)
každý pátek (sudý týden)
od 19.00-20:00
 
Společenství chval
(chvalozpěvy, chvály, nedělní čtení)
otevřené společenství - (zvonek u garáže)
bude upřesněno  
Setkávání ministrantů
(nácvik mše, příprava na slavnosti)
soboty od 14:30 - cca 17:00
cca 1-2x měsíčně
 
Příprava ke svátostem
(probíhá na faře - Svatoslavova 7)
každá středa v 19.00 hod  
     
Modlitba růžence   vždy půl hodiny před mší svatou
Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou
Farní kafé volná diskuze farníků, půjčování knih, kafe, čaj v neděli po mši svaté (12:00)


Farní Schola
Rádi bychom rozšířili řady zpěváků, kteří (třeba i příležitostně) pomáhají se zajištěním zpěvů při bohoslužbách. Prosíme , pokud umíte zpívat a máte chuť se zapojit, nestyďte se. Přihlásit se můžete u paní Kateřiny Pulkrábkové kdykoliv po mši svaté, nebo napištena kacapulk@gmail.com
Předem děkujeme! Čím víc nás bude, tím lépe se nám bude zpívat.