DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.09.2021 12:52:13 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Pravidelný program

Farní klub – vstup vedle hlavního vchodu do kostela sv. Václava, zvoňte

Dětský katedrální sbor (malé děti - do 6-7 let)    každé pondělí 16.00 - 16:45 hod  
Náboženství (předškoláci, děti 3 do 6 let) každé úterý od 16:00  
                      *** vzhledem k současnému stavu se zatím nekoná. Termín první hodiny náboženství bude upřesněn.
Náboženství (starší děti cca od 9 let)  každé úterý od 15:30  
                      *** vzhledem k současnému stavu se zatím nekoná. Termín první hodiny náboženství bude upřesněn.
Příprava ke svátostem každé úterý v 19.00 hod  
Biblická hodina (čtení z Bible, otevřené společenství)  každé úterý od 20.00 hod  
Společenství chval (chvalozpěvy, chvály, nedělní čtení)
otevřené společenství - (zvonek u garáže / tel. 721731753)
každá středa 19:45 - 21:00 hod  
Příprava ke svátostem
(probíhá na faře - Svatoslavova 7)
každá středa v 19.00 hod  
Náboženství (1-3 třída)  každý čtvrtek od 15:30  
                     *** vzhledem k současnému stavu se zatím nekoná. Termín první hodiny náboženství bude upřesněn.
Modlitba růžence   vždy půl hodiny před mší svatou
Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou
Farní kafé volná diskuze farníků, půjčování knih, kafe, čaj v neděli po mši svaté (12:00)


Farní Schola
Rádi bychom rozšířili řady zpěváků, kteří (třeba i příležitostně) pomáhají se zajištěním zpěvů při bohoslužbách. Prosíme, pokud umíte zpívat a máte chuť se zapojit, nestyďte se. Přihlásit se můžete u paní Kateřiny Pulkrábkové kdykoliv po mši svaté nebo napište na kacapulk@gmail.com.
Předem děkujeme! Čím víc nás bude, tím lépe se nám bude zpívat.