DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 30.04.2024 10:57:04 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Historie
 
Kostel sv. Václava v Praze Nuslích
 
 
Farnost u kostela sv. Václava byla zřízena roku 1903. Kostel, původně školní kaple v areálu škol postavených na poč. 20.stol. je zasvěcený sv. Václavovi, patronu českého národa. Zvláštností kostela je pozoruhodná výmalba světoznámého českého malíře Jana Kristoforiho znázorňující Kristovu smrt na kříži o patnácté hodině odpolední v oblacích (1998). Od téhož mistra pochází i 14 zastavení křížové cesty (2000). Interiér kostela byl restaurován v roce 1998 diky Magistrátu hl.města Prahy. V roce 1997 byl na věž kostela zavěšen nový zvon "Sv.Václav" z dílny Rudolfa Pernera v Pasově. V roce 1999 byly nákladem farníků restaurovány varhany, které byly postaveny ve zdejším kostele v letech 1900-5 firmou Em.Š.Petr-Praha Žižkov. Tyto varhany velmi utrpěly při požáru kostela v roce 1962 a atehdy byly restaurovány firmou Igra. Ohněm zcela zničená skříň byla nahrazena moderní skříní, která ovšem nevyhovovala dnešním požadavkům, proto při nynější rekonstrukci byly varhany umístěny do žaluzie, aby tak mohla být v kostele provozována varhanní hudba stará, romantická i nová moderní.
 
 
Kostel sv. Pankráce
 
 
Kostel sv. Pankráce skrývá rotundu z 12. stol. a stojí na základech gotického kostela, který byl zničen Švédy roku 1648. Dnešní budova kostela pochází z roku 1700. Věž ukrývá vzácný zvon z roku 1505, ulitý Bartolomějem Pražským. Interiér i exteriér kostela byl opraven rovněž díky Magistrátu hl.města Prahy. Ohrazení kostela je potom darem MÚ Prahy 4. Díky Arcibiskupství pražskému byly v roce 1998 opraveny zdejší varhany, které postavila v druhé pol. 19. stol. firma Eisenhut. Nástroj je jedním ze 4, které se od této firmy dochovaly až do dnešní doby.