DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 30.04.2024 10:57:04 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Fotogalerie

Zde naleznete fotografie z dění naší farnosti, fotky jsou rozdělené do sekcí.

#Farní kafe               (neděle po mši)
#Náboženství       (různé roky)
#Společná modlitba maminek  (Pravidelná setkání 2022)

Dětské mše svaté  (4.2024)

Biřnování (sv. Václav, pan nuncius)  (28.5.2023)
Cesta do Říma (biřmovanci, ministranti)  (11.5.2023)
Koncert (sv. Václav)  (10.1.2023)
KMB 2023  (8.1.2023)
Slavnost Zjevení Páně (sv. Václav)  (6.1.2023)

Červená středa (sv. Václav)  (23.11.2022)
Stará Boleslav Farni pouť  (09.10.2022)
Ministrantský tábor Chotýšany  (09.02.2022)
Mše svatá (sv. Václav)  (06.10.2022)
Koncert (sv. Václav)  (06.10.2022)
Pouť u sv. Pankráce  (15.05.2022)
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (sv. Václav)  (17.04.2022)
Velikonoční vigílie (sv. Václav)  (16.04.2022)
Velkopáteční obřady  (sv. Václav)  (15.04.2022)
Květná neděle (sv. Václav)  (10.04.2022)
Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně Marii  (25.3.2022)

Návštěva sv. Mikuláše u sv. Václava  (05.12.2021)
Červená středa  (24.11.2021)
Posvícení u sv. Pankráce  (24.10.2021)
Návštěva papežského nuncia (sv. Václav)  (26.09.2021)
Ministrantský tábor (Dobrá voda)  (26.08.2021)
Ministrantský víkend (Dobrá voda)  (11.06.2021)
První Svaté Přijímání  (06.06.2021)
Biřmování  (30.05.2021)
Pouť u sv. Pankráce  (09.05.2021)

Červená středa    (25.11.2020)
První sv. přijímání (sv. Václav)  (27.09.2020)
Pouť Stará Boleslav  (19.09.2020)
Biskupská vizitace (pan biskup Malý)     (25.6.2020)
První sv. Přijímání 2020     (14.6.2020)
Svatodušní vigilie se křtinami a lucernáriem     (30.5.2020)
Brigáda sv. Václav     (30.5.2020)
Virtuální průvod květná neděle     (5.4.2020)
Povánoční brigáda sv. Václav     (8.2.2020)
Tříkrálová sbírka 2020     (5.1.2020)

Mikulášská besídka    (8.12.2019)
Oslava narozenin pana faráře    (17.11.2019)
Misijní neděle    (20.10.2019)
Příprava misijní neděle    (13.10.2019)
Poutní posvícení    (29.9.2019)
Pouť na sv. Ján    (15.6.2019)
Koncert sv. Václav     (5.6.2019)
35 let kněžství a Den dětí     (2.6.2019)
Noc kostelů 2019     (24.5.2019)
Brigáda sv. Václav 2019     (13.4.2019)
Masopust     (3.3.2019)
Tříkrálová sbírka 2019     (6.1.2019)
Foto z kostela      (mše a jiné události)
 

Mikulášská besídka 2018     (9.12.2018)
Kázání pro děti     (14.10.2018)
Přednáška Pavel Kohut     (7.2018)
První sv. Přijímání 2018     (17.6.2018)
Noc kostelů 2018     (25.5.2018)
Květná neděle 2018     (25.3.2018)
Tříkrálová sbírka 2018     (7.1.2018)
Novoroční mše 2018     (1.1.2018)

Mikuláš sv. Václav 2017     (3.12.2017)
Brigáda sv. Václav 2017     (25.11.2017)
Setkání ministrantú sv. Václav 2017     (14.10.2017)
První sv. Přijímání 2017    (18.05.2017)
Pouť Pražský hrad Benedikt 2017     (9.4.2017)