DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 30.04.2024 10:57:04 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Pomoc v Africe

3.7.2021 Velikonoční sbírka v našem kostele vynesla celkem 10720,- Kč. Výnos z letošní sbírky bude použit na školné pro děti z venici Dila. Všem dárcům vřele děkujeme a Pán Bůh zaplať.


15.2.2021 Postní almužna v našich kostelích byla věnována na pomoc vesnici Dila v Čadu (na školní potřeby pro děti, případně při neúrodě na rýži). Pokud chcete můžete přispět do košíku v kostele nebo přímo na účet Sdružení přátel Čadu.: 185836866/0300                            Děkujeme moc

 

Farnost v Dile je velmi vděčná za poskytnutou pomoc naší farnosti. Letos byla velikonoční postní almužna na dotaci školného pro děti z Dili. Pokud však bude zničená úroda rýže suchem, či kobylkami, bude z peněz zakoupena rýže.

Níže jsou přiloženy dopisy a jejich překlady z farnosti v Dile.
Děkují za naši štědrou pomoc a ochotu a žádají s Boží pomocí o pomoc s rekonstrukcí jejich kostela