DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 30.04.2024 10:57:04 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Kontakty

P. Mgr. Piotr Henryk Adamczyk, administrátor

 

tel: 775 098 678

email: farnostnusle@gmail.com

email kněze: adamczykpiotr58@gmail.com

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava
Svatoslavova 7
Praha 4  Nusle
140 00

Pokud chcete mluvit s knězem, jste vítáni v budově fary ul. Svatoslavova 771/7.
Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou:
Úterý    16.00 - 17.00 hod.
Pátek   16.00 - 17.00 hod.
nebo ve všední dny v kostele sv. Václava hodinku před začátkem bohoslužby,
nebo po telefonické domluvě kdykoliv.
 
Rádi Vám posloužíme udílením svátostí, největšího pokladu, který Ježíš Kristus svěřil své Církvi,
protože je k tomu však třeba náležité přípravy, ohlaste úmysl přijmout:
Svátost manželství (alespoň 3 měsíce předem).
Křest dítěte (alespoň měsíc předem).
Svátosti smíření – zpovědi
(je možné vždy 30 minut před začátkem bohoslužby v kostele nebo po předchozí domluvě kdykoli).
Svátost pomazání nemocných (udělíme kdykoli na požádání).

V případě vážné nebo dlouhodobé nemoci nebo úrazu si můžete vyžádat návštěvu kněze přímo v nemocnici či doma (nejlépe po telefonické či ústní domluvě). Účast katolického kněze na pohřbu (nebo pohřeb v kostele), domluvte, prosíme, co nejdříve telefonicky, případně osobně, s knězem.

Pokud byste se rozhodli podpořit svým darem naši činnost, můžete tak učinit prostřednictvím sbírky v kostele. Popřípadě můžete svůj dar poslat přímo na farní účet: 4225211309/0800. K darům poskytnutým na farní účet vám můžeme vystavit potvrzeni pro daňové účely. Pro potvrzení napište email nebo se zastavte v zákristii kostela.