DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 30.04.2024 10:57:04 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Nabozenstvi_6_9_let

============================ ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 ============================

Svátek andělů strážných.Hledání v Bibli podle souřadnic. Gn 28,12, Ex 23, 20-21, Dan 9,21-23, Tob 12, 12.14-15, 
Mt 1, 20, Lk 22, 43-44, Mt 28, 5-6, Lk 16, 22-23


  
Ríša: Anděl který přichází ve snu                                                           Pája


Péťa: Anděl který doprovází na cestách 

============================ ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020 ============================

5. neděle Velikonoční  Tuto neděli mají svátek všechny maminky. Panna Maria, Ježíšova maminka, má ráda kytičky z modliteb. Vyberte tajemství z růžence které máte nejraději a k svátku jí ho namalujte nebo vytvořte.

 
Anetka.Zvěstování - kterého jsi z Ducha svatého počala                              Eliška: který Ducha svatého seslal

 
Jirka: který Tě Panno do nebe vzal                                                               Julinka: který s mrtvých vstal

 
Markétka: kterého jsi v Betlémě porodila                                                           Ríša: který Tě v nebi korunoval

 
Pavlík: kterého jsi v Betlémě porodila                                                          Klárka: kterého jsi v Betlémě porodila 

  
Pája                                                                                        Péťa     
 

4. neděle Velikonoční  (neděle Dobrého pastýře) Přečtěte si texty v Bibli - Jan 1,1- 10 a Žalm 23. Namalujte nebo vytvořte pastýře, který se stará o svoje ovečky. Co všechno jim obstarává ..
(pastvu, vodu, stříhá je, hlídá před vlkem, večer je počítá ..)

                  
Ješíš dobrý pastýř                                                           Anetka      

 
Klárka                                                                                         Rebeka

  
Jirka                                                                                    Klárka

 
Pavlík                                                                                             Kája: pastýř s ovečkami

 
Julinka: Hospodin pastýř nás ochraňuje před nebezpečím                                                                  Jirka

 
Ríša - zahánění oveček                                                                    Eliška


Eliška

3. neděle Velikonoční (Krása a dobrota Boha v jeho stvoření)

 
Klárka: Žl 104, 10: Prameny vysíláš do potoků, které se mezi horami vinou                           Eliška: Žl 8, 2: Hospodine, Pane náš, slavné jméno máš

    
Eliška                                                                            Jirka                                                                       Jirka

  
Julinka                                                                                                           Ríša: Příroda s vláčkem

 
Péťa                                                                                                             Pája

 
Martínek                                                                                                                  Pavlík


Julinka


2. neděle Velikonoční (neděle Božího milosrdentví)

           
                                                                     Pavlík
          
                                                                    Pája: Gn 19, 19                                                       


  
Klárka: Bůh objímá svět nemocný koronavirem svým milosrdenstvím            Rebeka: Boží milosrdné srdce

  
Klárka, Žl 103,8 .. laskavý a milosrdný je Bůh                                     Eliška: Ef 2, 4                          

  
Rebeka                                                                                    Péťa

   
Ríša: Mt9,13 - Ježíš, celník, hříšník                                                                                                         Kája: skutek milostrdenství - pohřbívat mrtvé

 
Martínek: Ježíšovo srdce milosrdenství                                      Julinka: Ježíšovo srdce milosrdenství


Neděle Zmrtvýchvstání  (namalovat nebo jinak ztvárnit radost z Ježíšova Zmrtvýchvstání. Můžete namalovat jakou radost mají učedníci. Nebo Magdalena. A nebo jakou radost máte vy.)

  
Ríša                                                                                                       Eliška

 
Jirka                                                                                                                                      Julinka

 
Pavlik                                                                                                                                                     Radovánek


Květná neděle (nakreslete, natrhejte nebo vyrobte z papíru větvičky nebo palmové listy)
Větvičky a palmové listy měli lidé v Jeruzalémě, když tam Ježíš na oslátku přijel. Dávali mu je na cestu spolu se svými plášti - aby je měl jako koberec. Tím se oslavoval král, který přijížděl do svého města.
Najděte si to i v bibli než začnete tvořit:
Mk 21,1-10 .. tam osekali větve stromů okolo,         a taky Mk 11, 1-20, Lk 19, 3-38
Jan 12, 12-16 .. tady mají lidé palmové listy, jinde větve stromů
Vyberte si odtud z toho co chcete, bude to váš způsob, jak vítáte Ježíše v průvodu, který bývá každý rok.
Letos nebude. Tak ho uděláme aspoň takto :-)

    
  Kája                                                         Klárka                                       Anetka

    
 Péťa                                                           Pája                                                          Ríša

    Eliška                                                  Jirka                                                                                       Julinka


5. neděle postní (nakresli nebo jinak ztvárni jak slavite liturgii doma během epidemie)

  
Pavlík                                                                                                        Klárka

   Martínek

   Julinka: náš liturgický stůl                                                                                                        Ríša: nedělní bohoslužba s anděly

  Eliška: náš liturgický stůl a my kolem něj


4. neděle postní (vyhledej v bibli žalm 23 a nakresli obrázek)

     Žalm 23 

                     
            Ríša: Žalm 23                                                                                                               Antka:    Žalm 23   

        
                Klárka: "Hospodin je můj pastýř".                                                                                   Martínek: "Hospodin je můj pastýř".   

             
   Pavlík: "Hospodin je můj pastýř".                                                                                                       Kája: "Kalich mi po okraj plníš"